Activitats‎ > ‎

Orientació

Mireu aquest esquema i situar-vos en el nostre sistema educatiu:


Si voleu informar-vos de com ponderen a la prova d'accés a les diferents universitats de Catalunya, teniu en el següent enllaç la taula de ponderacions 

Per últim, a continuació teniu una relació de les matèries comunes i optatives que es tracten en el nostre batxillerat:

PART COMUNA 1r Batxillerat:
 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Filosofia i Ciutadania
 • Educació Física
 • Ciències per al Món Contemporani
 • SIR
PART COMUNA 2n Batxillerat:
 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • SIR
MATÈIRES DE MODALITAT:

CIÈNCIES I TECNOLOGIA
 • Biologia
 • Dibuix Tècnic
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química
 • Tecnologia Industrial
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
 • Cultura Audiovisual
 • Economia
 • Economia de l’Empresa
 • Geografia
 • Història de l’art
 • Ha Món Contemporani
 • Literatura Castellana
 • Literatura Catalana
 • Llatí
 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

MATÈRIES OPTATIVES 1r Batxillerat:
 • Psicologia i Sociologia
 • Francès
MATÈRIES OPTATIVES 2n Batxillerat:
 • Francès
 • Comentari de Text